Mijn factuur is te hoog of mijn inkomen is verkeerd vastgesteld. Wat kan ik doen?

Voor een gesubsidieerde plaats op een peuterspeelzaal moet u als ouder een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van uw verzamelinkomen. Hoe wij dit allemaal precies berekenen vindt u in onze Handleiding berekening ouderbijdrage en de Ouderbijdragetabel.

Als uw bijdrage hoger uitvalt dan u verwacht had, kan het zijn dat wij uw inkomensgegevens niet, of niet volledig hebben ontvangen. U bent dan in de hoogste categorie van de Ouderbijdragentabel ingedeeld. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice via 088 3043043 of klantenservice@splopvang.nl.

Mocht u het niet eens zijn met het inkomen dat wij hebben vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 3043043 ofklantenservice@splopvang.nl.

Share