Kosten

De pedagogisch medewerkers krijgen op deze dagen uiteraard gewoon hun salaris. De overheid heeft uw kinderopvangtoeslag hierop al berekend.

De plaatsingsovereenkomst loopt door tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt, of de dag voor uw kind 13 jaar wordt. Ook als deze dag in een schoolvakantie valt. En zolang de plaatsingsovereenkomst loopt, ontvangt u van ons een factuur.

Overigens zijn alle schoolvakanties natuurlijk verrekend in onze prijs.

Voor het treffen van een betalingsregeling, kunt u contact opnemen met onze medewerker Debiteurenbeheer via tel. 088-3043007 op dinsdag, donderdag en vrijdag

of per email: burg@splopvang.nl.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via tel. 088-3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl. De klantenservicemedewerker zal u een formulier mailen of sturen, waarin u de machtiging tot automatische incasso kunt afgeven.

De schoolvakanties en alle feestdagen van onze locaties zijn verrekend in de prijs. Hierdoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag.

De prijs van onze peuterspeelzalen en peuteropvang, is berekend naar 40 weken per jaar, dus zonder de 12 weken vakantie, maar verdeeld over 12 maanden.

U ontvangt hierdoor dus ook in de vakanties een factuur.

Voor een gesubsidieerde plaats op een peuterspeelzaal moet u als ouder een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van 3 opeenvolgende maandelijkse salaris- of uitkeringsstroken of uw verzamelinkomen via een definitieve belastingaanslag of inkomensverklaring.  Er wordt uitgegaan van het bruto inkomen, inclusief bonus, 13e maand, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Indien u veel overwerkt, rekenen wij het gemiddelde hierbij op. In de Ouderbijdragetabel (zie tarieven) kunt u een indicatie krijgen over de hoogte van het maandelijks te betalen bedrag.

Als uw bijdrage hoger uitvalt dan u verwacht had, kan het zijn dat wij uw inkomensgegevens niet, of niet volledig hebben ontvangen. U bent dan in de hoogste categorie van de Ouderbijdragetabel ingedeeld. Zorgt u er dan voor dat wij uw volledige inkomensgegevens ontvangen. In de maand na ontvangst van uw inkomensgegevens, zal de factuur worden aangepast.

Mocht u het niet eens zijn met het inkomen dat wij hebben vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 3043043 of klantenservice@splopvang.nl.

Dan ontvangen wij graag van u de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting, of een overzicht of verklaring van accountant of boekhouder.

Wij stellen uw ouderbijdrage eenmalig vast op het moment dat uw kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO. Deze ouderbijdrage betaalt u vervolgens tot de einddatum van de plaatsing, meestal wanneer uw kind 4 jaar (in het geval van peuterspeelzaal of peuteropvang) of 13 jaar (in het geval van BSO) wordt.

Alleen als er bij ons een tweede of volgend kind van u wordt geplaatst, stellen wij uw maandinkomen en ouderbijdrage opnieuw vast, en geldt dit vanaf dat moment ook voor uw eerste kind.

Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van 3 opeenvolgende maandelijkse salaris- of uitkeringsstroken of uw verzamelinkomen via een definitieve belastingaanslag of inkomensverklaring.  

Er wordt uitgegaan van het bruto inkomen, inclusief bonus, 13e maand, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Indien u veel overwerkt, rekenen wij het gemiddelde hierbij op. In de Ouderbijdragetabel (zie tarieven) kunt u een indicatie krijgen over de hoogte van het maandelijks te betalen bedrag.

Dat hangt af van:

  • in welke gemeente u woont
  • welke locatie u kiest
  • het aantal gewenste dagen
  • uw inkomen
  • of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Dit wordt uitgelegd op de pagina Tarieven.

Load More

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.