Kosten

De plaatsingsovereenkomst loopt door tot de dag waarop uw kind 4 jaar wordt, of de dag voor uw kind 13 jaar wordt. Ook als deze dag in een schoolvakantie valt. En zolang de plaatsingsovereenkomst loopt, ontvangt u van ons een factuur.

Overigens zijn alle schoolvakanties natuurlijk verrekend in onze prijs.

Share

Voor het treffen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met onze klantenservice via tel. 088-3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl.

Share

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via tel. 088-3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl. De klantenservicemedewerker zal u een formulier mailen of sturen, waarin u de machtiging tot automatische incasso kunt afgeven.

Share

De schoolvakanties en alle feest- en sluitingsdagen van onze locaties zijn verrekend in de prijs. Hierdoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag.

Share

Voor een gesubsidieerde plaats op een peuterspeelzaal moet u als ouder een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van uw verzamelinkomen. Hoe wij dit allemaal precies berekenen vindt u in onze Handleiding berekening ouderbijdrage en de Ouderbijdragetabel.

Als uw bijdrage hoger uitvalt dan u verwacht had, kan het zijn dat wij uw inkomensgegevens niet, of niet volledig hebben ontvangen. U bent dan in de hoogste categorie van de Ouderbijdragentabel ingedeeld. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice via 088 3043043 of klantenservice@splopvang.nl.

Mocht u het niet eens zijn met het inkomen dat wij hebben vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 3043043 ofklantenservice@splopvang.nl.

Share

Dan ontvangen wij graag van u de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting, of een overzicht of verklaring van accountant of boekhouder.

Share

Wij stellen uw ouderbijdrage eenmalig vast op het moment dat uw kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO. Deze ouderbijdrage betaalt u vervolgens tot de einddatum van de plaatsing, meestal wanneer uw kind 4 (in het geval van peuterspeelzaal of peuteropvang) of 13 (in het geval van BSO) jaar wordt.

Alleen als er bij ons een tweede of volgend kind van u wordt geplaatst, stellen wij uw maandinkomen en ouderbijdrage opnieuw vast, en geldt dit vanaf dat moment ook voor uw eerste kind.

Share

De bijdrage die u moet betalen voor uw kind wordt bepaald aan de hand van uw verzamelinkomen. De hoogte van de bijdrage kunt u vinden in de Ouderbijdragetabel, onder tarieven.

Share

Dat hangt af van waar u woont, welke locatie u kiest, het aantal gewenste dagen, uw inkomen en of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dit wordt uitgelegd op de pagina Tarieven.

Share

Kinderopvang rekentool »

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.

Share