Montessori peuterspeelzaal

Het montessorigedachtegoed biedt kinderen van jongs af aan structuur in hoe zij met het leven kunnen omgaan. De activiteiten die onze pedagogisch medewerkers de kinderen aanbieden, zijn opgezet volgens deze methode en hebben een duidelijk begin en eind. De pedagogisch medewerkers op onze montessoripeuterspeelzaal Apollo zijn geschoold tot montessoridocent.

 

Veel individuele aandacht

De activiteiten die de kinderen krijgen aangeboden, zijn gericht op het omgaan met teleurstellingen of conflicten, het opbrengen van geduld en het steeds zelfstandiger leren werken. De kinderen krijgen veel individuele aandacht om de montessoristructuur en -lessen te leren. Ook spelen zij met speciale montessorimaterialen. Deze materialen groeien mee met het kind en blijven ook op de basisschool nog in gebruik. De pedagogisch medewerkers stemmen het niveau van het spel af op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zo blijft het altijd uitdagend.

 

Meer rust, structuur en zelfstandigheid

Het lokaal van montessoripeuterspeelzaal Apollo is zo ingericht dat de kinderen niet worden afgeleid door speelgoed en ander materiaal dat in het zicht staat. Alles heeft een eigen plek en staat achter gesloten deuren. Er zijn duidelijke regels. Als de montessorimethode consistent doorgevoerd wordt, leren de kinderen steeds zelfstandiger te werken, waardoor zij meer vrijheid krijgen.

 

De montessorimethode brengt de kinderen uiteindelijk meer rust, structuur en zelfstandigheid.