Montessoripeuterspeelzaal Apollo

(ingang Clara Wieckpad)

Veel individuele aandacht

  • Mogelijkheid tot voor- en vroegschoolse educatie
  • Eigen buitenruimte én gebruik van het schoolplein
  • Intensieve samenwerking met Montessorischool Apollo
  • Eigen ingang
  • Voorbereiding op het montessoribasisonderwijs

Het montessorigedachtegoed is erop gericht kinderen van jongs af aan te leren hoe zij met het leven kunnen omgaan. De activiteiten die onze pedagogisch medewerkers de kinderen aanbieden, zijn gestructureerd volgens deze methode en hebben een duidelijk begin en eind. De kinderen spelen met de speciale montessorimaterialen, die ook op de basisschool in gebruik zijn. De pedagogisch medewerkers stemmen het niveau van het spel af op het ontwikkelingsniveau van het kind, zodat het altijd uitdagend blijft. De kinderen krijgen veel individuele aandacht om de montessorilessen te leren. Daardoor leren zij steeds zelfstandiger te werken en kunnen zij goed voorbereid doorstromen naar het montessoribasisonderwijs.

Nieuwsgierig?

Kom kennismaken! Met een persoonlijke vrijblijvende rondleiding kun je montessoripeuterspeelzaal Apollo zelf ervaren. Heb je je keuze al gemaakt en wil je direct aanmelden? Ga dan naar het aanmeldformulier.