Samen met de ouders

Samen met de ouders zorgen we voor een goede voorbereiding op de basisschool. Wij zoeken dan ook altijd actief naar manieren ouders te betrekken bij de groep van hun peuter.

We zien graag dat ouders bij het brengen en halen even met hun kind blijven spelen. Onze pedagogisch medewerkers geven dan ook tips over spelen en opvoeden. Zo kunnen we samen het kind stimuleren zijn/haar talenten verder te ontwikkelen.

Op sommige van onze locaties houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin een opvoedspreekuur op de groep. We streven ernaar dit bij steeds meer groepen aan te bieden. En natuurlijk organiseren we ook af en toe uitstapjes met de ouders samen.

Het belang van de samenwerking met ouders:
Bij SPL vinden we het erg belangrijk om samen te werken met ouders. We staan open voor de ideeën en visie van ouders zodat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat kinderen op een fijne, veilige en uitdagende manier de peuterspeelzaal bezoeken. Een goede samenwerking met ouders komt direct ten goede aan de kinderen.

Oudercommissie
Om ouders gelegenheid te bieden mee te denken over verschillende onderwerpen, hebben we een oudercommissie. Op dit moment hebben we een centrale oudercommissie waarbij ouders van verschillende peuterspeelzalen aangesloten zijn. We hopen in de toekomst op meer aanmeldingen, zodat we oudercommissies per wijk op kunnen richten.

De oudercommissie vergadert minimaal twee keer per jaar en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over bepaalde onderwerpen.

Bekijk het verslag van de oudercommissie van 9 juli 2020.

Bekijk het verslag van de oudercommissie van 29 september 2020 (MS Word) (Pdf).

Adviesrecht met betrekking tot verschillende onderwerpen:
Ouders in de oudercommissie denken onder andere mee over:

  • de invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid;
  • het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie;
  • de groepsgrootte, het dagritme en de herkenbaarheid van ruimtes en personen, de opleidingseisen waaraan pedagogisch medewerkers voldoen en het belasten van pedagogisch medewerkers in      opleiding en stagiairs met de verzorging, opvoeding en bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen;
  • de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de opleidingseisen waaraan pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen;
  • het beleid met betrekking tot voeding;
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
  • de klachtenregeling;
  • de prijs van de kinderopvang.

Aanmelden oudercommissie:
Wilt u meer informatie over de oudercommissie of wilt u zich aanmelden?
Dit kan telefonisch via: 06-22356326 of per mail via: oudercommissie@splopvang.nl
Aanmelden kan ook via de pedagogisch medewerkers op de groep of via het onderstaande formulier.

Aanmelden of informatie oudercommissie

Bij welke locatie is uw kind ondergebracht?*

Naam*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Naam van uw kind*

Opmerking

Via het aanvinken van onderstaand akkoord geeft u toestemming aan SPL om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het verwerken van uw aanmelding en de daaruit volgende berichtgeving en om te voldoen aan wettelijke bepalingen. U bent ervan op de hoogte dat SPL uw gegevens zorgvuldig verwerkt, zoals omschreven in de privacyverklaring op deze website.

* verplicht in te vullen