Samen met de ouders

Ouders en pedagogisch medewerkers zijn partners in de opvoeding van de kinderen. Een goed contact tussen ouders en medewerkers is belangrijk om kinderen goed te kunnen begeleiden. SPL vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij de peuterspeelzaal. Ouders worden uitgenodigd op de groepen, krijgen tips van de pedagogisch medewerkers over wat ze samen met hun kind kunnen doen rondom een thema en gaan mee op uitstapjes. Tijdens het halen en brengen is er tijd om in gesprek te gaan met de medewerkers. Ouders kunnen bij hen terecht met eenvoudige vragen over opvoeding.

SPL hoort graag verhalen uit de praktijk: “Hoe vindt uw kind het in de peuterspeelzaal? Welke ervaringen heeft u als ouder met ons werk?” Ook vindt SPL het belangrijk dat ouders meedenken over het beleid. Daarom zijn we permanent op zoek naar mensen die lid van de oudercommissie willen worden.

Waarom oudercommissie?

Roos van de Voordt uit Leiden heeft drie kleine kinderen en is lid van de oudercommissie van SPL: “Mijn kinderen zullen alle drie gebruikmaken van SPL in peutercentrum Merenwijk. De peuterspeelzaal is een belangrijk deel in hun leven. Daar wil ik deel van uitmaken,” vertelt ze. “Mensen denken misschien dat het erg veel werk is, maar dat valt reuze mee. We komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. En ik hoef echt geen lappen tekst te lezen. Het gaat er vooral om dat je meedenkt.”

Invloed uitoefenen

Ook Jeroen Adriaanse zit in de oudercommissie. Zijn dochter gaat naar Mengelmoes. “Ik vind het belangrijk dat je als ouder kunt meedenken over hoe er met je kind wordt omgegaan. Je weet wat er speelt en hebt de mogelijkheid invloed uit te oefenen. Ook kun je belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij in de organisatie op de agenda zetten.“

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van een peuterspeelzaal of peuteropvang.

De commissie mag advies geven over bijvoorbeeld:

  • voeding;
  • opvoeding;
  • veiligheid;
  • gezondheid;
  • openingstijden;
  • klachten en klachtenregelingen;
  • de prijs van de opvang.

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met een van de pedagogisch medewerkers of de teamleidster van de locatie die uw kind bezoekt.

Of vul onderstaand formulier in:

Bij welke locatie is uw kind ondergebracht?*

Naam*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Naam van uw kind*

Opmerking

* verplicht in te vullen

Share