Het Kabinet heeft in januari 2021 bekendgemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Dit geldt ook voor onze peuterspeelzaal, peuteropvang of buitenschoolse opvang (bso). Noodopvang is mogelijk. Meer info >>