Peuterspeelklas

In de brede scholen Het Gebouw en Merenwijk is er naast de peuterspeelzaal ook een peuterspeelklas. Het is een tussenvorm tussen de peuterspeelzaal en groep 1 van de basisschool.

Een pedagogisch medewerker van SPL én een leerkracht van de basisschool begeleiden de peuterspeelklas. De oudere peuters stromen door naar de peuterspeelklas zodra ze daar aan toe zijn. Met hen worden uitdagendere speel/leeractiviteiten gedaan, die passen bij hun niveau.

De peuters gaan regelmatig al iets samen doen met de kleuters uit groep 1 en 2. Zo maken ze alvast kennis met de kleuters en zijn ze optimaal voorbereid op de stap naar de basisschool. Die overgang gebeurt op een natuurlijke manier en wordt zo een stuk minder spannend.

Bekijk de locaties met een peuterspeelklas: