Organisatie

SPL heeft peuterspeelzalen in Leiden, Lisse en Noordwijk. In Noordwijk voorzien we ook in voorschoolse en buitenschoolse opvang van basisschoolleerlingen (BSO). Ondanks dat we vaak als één organisatie (SPL) naar buiten treden bestaat SPL uit twee stichtingen voor de verschillende gemeenten:

  • De Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. (SPL) met locaties in Leiden en Lisse
  • De Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek (SJWB) met locaties in Noordwijk

De twee stichtingen vallen onder één Raad van Toezicht en hebben één pedagogisch beleidsplan voor de peuterspeelzalen. Voor de BSO is er een pedagogisch beleidsplan BSO. Alle 27 peuterspeelzalen en 2 BSO locaties worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Leiden. Wilt u direct contact met een van de medewerkers op het hoofdkantoor? Kijk dan hieronder.

De contactgegevens en pedagogische werkplannen van de 29 locaties vindt u op de afzonderlijke locatiepaginas.

Downloads van enkele belangrijke documenten:

 

Medewerkers hoofdkantoor
Piet Penning
directeur-bestuurder
telefoon: 088 – 30 430 02
email: penning@splopvang.nl
   
Nancy Bras
controller
telefoon: 088 – 30 430 13
email: bras@splopvang.nl
   
Judith Uiterwijk
pedagogisch stafmedewerker
telefoon: 088 – 30 430 14
email: Uiterwijk@splopvang.nl
   
Kelly Gies Broesterhuizen
beleidsmedewerker kwaliteit en facilitair beheer
telefoon: 088 – 30 430 05
email: giesbroesterhuizen@splopvang.nl
   
Edina Aksamija
medewerker facilitair beheer
telefoon:
email: aksamija@splopvang.nl
   
Daniëlle van Beek
VVE-coördinator
telefoon:
email: vanbeek@splopvang.nl
   
Patricia Kort
coach voorschoolse educatie
telefoon: 06 – 118 322 74
email: kort@splopvang.nl
   
Marijn Klok
zorgcoach
telefoon: 06 – 319 364 93
email: klok@splopvang.nl
   
Teamleiders
Arianne Heeringa
Teamleider
telefoon: 06 – 283 336 03
email: heeringa@splopvang.nl
   
Liesbeth Kalthoff
Teamleider
telefoon: 06 – 838 332 69
email: kalthoff@splopvang.nl
   
Rafaella Braam
Teamleider
telefoon: 06 – 362 350 82
email: braam@splopvang.nl
   
Klantenservice
Anna Groenendijk
klantenservicemedewerker
telefoon: 088- 304 304 3
email: klantenservice@splopvang.nl
   
 

BewarenBewaren