Over SPL

De Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. verzorgt peuterspeelzaalwerk voor kinderen van twee tot vier jaar in Leiden, Lisse en Noordwijk. Kinderen kunnen bij ons in een veilige en uitdagende omgeving spelen met andere kinderen. Spelenderwijs krijgen ze een eerste voorbereiding op de basisschool.  Kinderen die dreigen een achterstand op te lopen, krijgen extra ondersteuning.

In Leiden bieden we ook antroposofisch peuterspeelzaalwerk. In Noordwijk heeft SPL onder de naam SJWB twee locaties voor buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar. SPL heeft in totaal 29 locaties.