Onze partners

De pedagogisch medewerkers van SPL werken regelmatig nauw samen met onze partnerorganisaties die zich net als wij richten op welzijn en opvoeding van het jonge kind.

De Leidse Aanpak

De Leidse Aanpak ondersteunt (hoog)begaafde en getalenteerde kinderen en jong volwassenen bij het ontdekken en ontplooien van hun talenten. Een aantal pedagogisch medewerkers van SPL is ambassadeur. Zij delen hun kennis, signaleren een eventuele ontwikkelingsvoorsprong en begeleiden kind en ouder bij een optimale ontwikkeling.

Centrum voor Jeugd en Gezin

In een aantal van onze peuterspeelzalen houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin een inloopspreekuur, waar u terecht kunt met uw opvoedvragen. Sommige peuterspeelzalen zitten in hetzelfde pand met een Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij bijzondere omstandigheden onderhouden de pedagogisch medewerkers contact met de wijkverpleegkundigen over de ontwikkeling van uw kind.

OnderwijsAdvies

Voor een goede spraak- en taalontwikkeling werkt SPL intensief samen met de logopedisten van OnderwijsAdvies. De logopedisten komen regelmatig in de peuterspeelzaal en helpen waar dit nodig is.

JES Rijnland

Samen met JES Rijnland organiseren we de speelgroep voor samenspel met kinderen van 1 tot 2 jaar. Daarnaast ondersteunen de medewerkers van JES Rijnland bij het ouderschap en de taal- en talentontwikkeling van uw kind.

BplusC

Wij werken samen met de afdeling Onderwijskansen van BplusC. Samen bevorderen we de taalontwikkeling van peuters. BplusC levert boekpakketten en voorleeskoffers. Pedagogisch medewerkers krijgen extra training in leesbevordering. En ouders worden betrokken bij het voorlezen.

In de verschillende wijken en dorpen, heeft SPL verder onder andere contact met basisscholen, bibliotheken, wijk- en buurtcentra en speeltuinverenigingen.