Partners

SPL werkt nauw samen met instellingen die betrokken zijn bij het welzijn van het jonge kind.

We hebben goede contacten met de gemeenten waarin we werken en met de Centra voor Jeugd en Gezin.

Voor een goede spraak- en taalontwikkeling van de kinderen werken we op de peuterspeelzalen intensief samen met de logopedisten van onder meer OnderwijsAdvies (OA).  Met JES Rijnland organiseren we De Speelgroep, waar ouders samen met hun kinderen van een tot twee jaar een paar uur kunnen spelen.

In de wijken hebben we contact met basisscholen, bibliotheken, wijk- en buurtcentra, speeltuinverenigingen, etc.

Share