Mijn factuur is te hoog of mijn inkomen is verkeerd vastgesteld. Wat kan ik doen?

Voor een gesubsidieerde plaats op een peuterspeelzaal moet u als ouder een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage wordt door ons bepaald aan de hand van 3 opeenvolgende maandelijkse salaris- of uitkeringsstroken of uw verzamelinkomen via een definitieve belastingaanslag of inkomensverklaring.  Er wordt uitgegaan van het bruto inkomen, inclusief bonus, 13e maand, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Indien u veel overwerkt, rekenen wij het gemiddelde hierbij op. In de Ouderbijdragetabel (zie tarieven) kunt u een indicatie krijgen over de hoogte van het maandelijks te betalen bedrag.

Als uw bijdrage hoger uitvalt dan u verwacht had, kan het zijn dat wij uw inkomensgegevens niet, of niet volledig hebben ontvangen. U bent dan in de hoogste categorie van de Ouderbijdragetabel ingedeeld. Zorgt u er dan voor dat wij uw volledige inkomensgegevens ontvangen. In de maand na ontvangst van uw inkomensgegevens, zal de factuur worden aangepast.

Mocht u het niet eens zijn met het inkomen dat wij hebben vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 3043043 of klantenservice@splopvang.nl.