Aanmelden / inschrijven

Uw kind is natuurlijk het snelst aan de beurt bij een locatie waar op dit moment geen wachtlijst is. Onze klantenservicemedewerker kan u vertellen welke locaties dit zijn. Neem contact op via telefoon 088 3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl.

Is uw keuze toch gevallen op een locatie die wel een wachtlijst heeft (omdat deze bijvoorbeeld het dichtst bij u in de buurt is), dan is het voor ons moeilijk in te schatten waar uw kind het snelst aan de beurt is. Wachtlijsten variëren namelijk in lengte, afhankelijk van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, en de dagen van uw voorkeur.

En ook onze voorrangsregels hebben invloed op de wachtlijsten van onze locaties:

 1. Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
 2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
 3. Tweede kinderen of volgende kinderen: broertjes en zusjes van een reeds geplaatst kind, krijgen voorrang.
 4. Verhuizing: als een gezin verhuist naar een andere wijk of gemeente, dan kan de peuterspeelzaal mee verhuizen.
 5. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
 6. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

Share

U kunt uw kind vanaf de geboorte vrijblijvend inschrijven via de ouderlogin op onze website. Deze inschrijving kost niets en verplicht u tot niets. Uw kind wordt op de wachtlijst geregistreerd bij de locatie(s) en op de dagdelen van uw keuze. Alle kinderen worden minimaal met 1-jarige leeftijd op de wachtlijst geregistreerd. Mocht uw voorkeur voor locatie(s) en/of dagdelen veranderen, dan kunt u uw inschrijving op de wachtlijst altijd aanpassen door in te loggen via de ouderlogin met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Eventueel kunt u contact opnemen met de Klantenservice via telefoonnummer 088-3043043 of e-mail: klantenservice@splopvang.nl.

Share

Informatie over het inschrijven en vervolgens plaatsen van uw kind in een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO vindt u in ons document Inschrijving en plaatsing.

Share

Hoelang u en uw kind moeten wachten op een plekje, is voor ons moeilijk te zeggen. Dit hangt namelijk af van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, de dagen van uw voorkeur en onze voorrangsregels.

Onze voorrangsregels zijn:

 1. Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
 2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
 3. Tweede kinderen of volgende kinderen: broertjes en zusjes van een reeds geplaatst kind, krijgen voorrang.
 4. Verhuizing: als een gezin verhuist naar een andere wijk of gemeente, dan kan de peuterspeelzaal mee verhuizen.
 5. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
 6. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

Share

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.

Share