Aanmelden / inschrijven

Uw kind is natuurlijk het snelst aan de beurt bij een locatie waar op dit moment geen wachtlijst is. Onze klantenservicemedewerker kan u vertellen welke locaties dit zijn. Neem contact op via telefoon 088 3043043 of mail: klantenservice@splopvang.nl.

Is uw keuze toch gevallen op een locatie die wel een wachtlijst heeft (omdat deze bijvoorbeeld het dichtst bij u in de buurt zit), dan is het voor ons moeilijk in te schatten wanneer uw kind het snelst aan de beurt is. Wachtlijsten variëren namelijk in lengte, afhankelijk van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, en de dagen van uw voorkeur.

En ook onze voorrangsregels hebben invloed op de wachtlijsten van onze locaties:

  1. Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
  2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
  3. Tweede kinderen of volgende kinderen: wanneer ouders van een reeds geplaatst kind een tweede kind krijgen (of meer), dan geven wij dit kind/deze kinderen voorrang, mits het eerste kind nog op de peuterspeelzaal zit.
  4. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
  5. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

U kunt uw kind vanaf de geboorte vrijblijvend inschrijven via onze website. Deze inschrijving verplicht u tot niets. Uw kind wordt met 1-jarige leeftijd als inschrijfdatum op de wachtlijst gezet van de locatie(s) en dagdelen van uw keuze.

Mocht uw voorkeur voor locatie(s) en/of dagdelen veranderen, dan kunt u opnieuw inloggen met het verkregen wachtwoord bij inschrijving via de ouderlogin op onze website en dit aanpassen.

Na inschrijving via onze website, ontvangt u automatisch een bevestiging via de e-mail. De planning en plaatsing op onze locaties gebeurt centraal door de medewerkers van de klantenservice.

Zodra de medewerker van de klantenservice u een aanbod tot plaatsing kan doen, neemt zij telefonisch en/of via de e-mail contact met u op. Zorgt u er dan voor dat uw telefoonnummer(s) en e-mailadres klopt.

Hoelang u en uw kind moeten wachten op een plekje, is voor ons moeilijk te zeggen. Dit hangt namelijk af van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, de dagen van uw voorkeur en onze voorrangsregels.

Onze voorrangsregels zijn:

  1.  Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
  2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
  3. Tweede kinderen of volgende kinderen: wanneer ouders van een reeds geplaatst kind een tweede kind krijgen (of meer), dan geven wij dit kind/deze kinderen voorrang.
  4. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
  5. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.

Load More

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.