Ideeën en klachten

Load More

We zijn blij met alle complimenten, maar ook met uw klachten. De mening van ouders/verzorgers vinden wij belangrijk en nemen wij serieus. Hierdoor kunnen wij de dienstverlening aan u en uw kind verbeteren. SPL wil graag dat ouders en kinderen zich prettig voelen bij de organisatie.

Het is belangrijk dat u uw vragen, opmerkingen, gevoelens van ongenoegen of klachten met de juiste persoon kunt bespreken. Tijdens de dagelijkse opvang van uw kind kan zich iets voordoen waar u het niet mee eens bent. U kunt dit in eerste instantie bespreken met de pedagogisch medewerker. De meeste vragen worden op deze manier het snelst opgelost. Maar soms vindt u dat antwoord niet voldoende en wilt u toch een klacht indienen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via de e-mail: info@splopvang.nl. De klachten worden afgehandeld door de directeur-bestuurder van SPL. De directeur-bestuurder onderzoekt de klacht en nodigt u uit voor een gesprek. Alle gesprekken en afspraken rondom de afhandeling van de klacht worden schriftelijk vastgelegd.