Tarieven

Bereken eenvoudig de kosten voor kinderopvang met de rekentool.

Kinderopvangtoeslag

Het peuterspeelzaalwerk valt onder de Wet Kinderopvang. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op Kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming in de kosten. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je:

  • Getrouwd bent of samenwoont en je beiden minimaal 5 uur per week werkt, zelfstandig of in dienstverband.
  • Of dat je alleenstaande ouder bent en minimaal 5 uur per week werkt, zelfstandig of in dienstverband.

Meer informatie over Kinderopvangtoeslag en de voorwaarden vind je op de website van de Belastingdienst.

Subsidie van de gemeente

Als je geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag, kan de gemeente een plaats in een peuterspeelzaal subsidiëren. De enige uitzondering hierop is peuteropvang Gouden Poort in Leiden.

Tarieven

De tarieven van de verschillende soorten peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang die SPL biedt.

Leiden

Lisse

Noordwijk