Tarieven

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Bereken dan uw nettobijdrage met onze REKENTOOL.

Geen kinderopvangtoeslag?
Dan betaalt de gemeente een groot deel voor u. Bekijk wat u dan betaalt

Let op: Vanaf 1 september 2020 verandert het dagdeel van 3 naar 4 uur. Hierdoor veranderen ook de tarieven voor nieuwe aanmeldingen. Dit geldt voor de peuterspeelzalen en – speelklassen in Leiden. Deze wijziging geldt zowel voor de rekentool als de gemeentelijke informatie.

Wat is kinderopvangtoeslag?

De peuterspeelzaal valt onder de Wet Kinderopvang. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op Kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming in de kosten. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u:

  • Getrouwd bent of samenwoont en u beiden minimaal 5 uur per week werkt, zelfstandig of in dienstverband.
  • Of dat u alleenstaande ouder bent en minimaal 5 uur per week werkt, zelfstandig of in dienstverband.

Meer informatie over Kinderopvangtoeslag en de voorwaarden vind u op de website van de Belastingdienst.

Let op! Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Gebruik in de urenberekening voor de kinderopvangtoeslag dan 40 weken.

Wanneer subsidie van de gemeente?

Als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente een plaats in een peuterspeelzaal door subsidie. De enige uitzondering hierop is peuteropvang Gouden Poort in Leiden.

 

Tarieven

De tarieven van de verschillende soorten peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang die SPL biedt.

Leiden

Let op: Vanaf 1 september 2020 verandert het dagdeel van 3 naar 4 uur. Hierdoor veranderen ook de tarieven voor nieuwe aanmeldingen. Dit geldt voor de peuterspeelzalen en – speelklassen in Leiden.

Lisse

Noordwijk