Klanttevredenheid

De ouders gaven SPL begin 2019 gemiddeld een 8,4 in het klanttevredenheidsonderzoek. En daar zijn we best een beetje trots op!

In een uitgebreide vragenlijst werd ouders onder meer gevraagd hoe tevreden ze zijn over de locatie, de opvang van hun kind en de klantenservice. In totaal vulden 395 ouders/verzorgers de enquête in.

In de buurt

De meeste mensen (71%) kiezen voor een bepaalde locatie, omdat die in de buurt is. Dat past uitstekend bij onze wens om een hoogwaardige eerstelijns wijkvoorziening te zijn. Ook de nabijheid van een school werd meerdere keren (20%) als belangrijk omschreven. Dat is de reden, waarom we veel warme contacten met scholen onderhouden en voorstander zijn van zogenaamde Brede scholen.

Spelen en leren

Bijna alle ouders (76%) vinden het belangrijk dat haar of zijn kind met andere kinderen leert omgaan. Daarnaast zijn leren en ontwikkelen een belangrijke reden. 70% van de ouders ziet hun peuterspeelzaal als een goede voorbereiding op de basisschool.

Sfeer en kwaliteit

De sfeer en de veiligheid van onze locaties krijgen van u het gemiddelde cijfer 8,6. Daar zijn we blij mee! Net als met onze pedagogisch medewerkers. Want hun inspanningen, zoals aandacht voor de ontwikkelingen van uw kind, enthousiasme en communicatie met ouders, worden gemiddeld beoordeeld met een 8,6. Betrokkenheid en inzet zelf met 8,7 en 8,8.

Verbeterpunten en wat we er mee doen

De procedure rondom de inschrijving en de bereikbaarheid van klantenservice wordt beoordeeld met een 8,1. Dat is nog niet waar we willen zijn, maar wel een half punt hoger dan een jaar ervoor. Dat bewijst ons dat we met de veranderingen die we vorig jaar hebben doorgevoerd op de goede weg zijn.

Ondanks de positieve gemiddelde beoordeling van de locaties (8.0), zien we ook dat voor verschillende locaties de hal en/of de speelruimte buiten lager gewaardeerd worden dan we wensen. Dat zien we zelf natuurlijk ook. Vorig jaar zijn we samen met de Gemeente Leiden (de eigenaar van de meeste van onze locaties) al gestart met het maken van een accommodatieplan om achterstanden in onderhoud weg te werken.

Tot slot zijn we blij dat de zichtbaarheid van onze oudercommissies is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het delen van de notulen van de vergaderingen met de oudercommissie via onze nieuwsbrief, aandacht voor de oudercommissie op de locaties en bij het kennismakingsgesprek werpen zijn vruchten af. Ouderparticipatie vinden wij erg belangrijk. We hebben op dit moment een actieve oudercommissie voor de locaties in Leiden en Lisse en een aparte oudercommissie voor de locaties in Noordwijk.

In 2020 houdt SPL opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek. We zijn benieuwd!