Wijzigingen doorgeven

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor een peuterspeelzaal of peuteropvang loopt automatisch af op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. U hoeft de plaats dus niet op te zeggen.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor buitenschoolse opvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 13 jaar wordt. Ook deze plaats hoeft u dus niet op te zeggen.

Share

Opzeggen van de plaats is zeker niet verplicht. En als u zeker wilt zijn van een plekje voor uw kind bij terugkomst, kunt u de plaats beter behouden. Wij kunnen u namelijk niet garanderen dat er op de locatie van uw keuze nog plaats is tegen de tijd dat jullie terugkomen. U en uw kind komen dan dus eventueel opnieuw op de wachtlijst te staan.

Share

Uitbreiding van het aantal dagdelen kunt u aanvragen via klantenservice@splopvang.nl.

Wilt u de peuterplaats geheel of gedeeltelijk opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Opzeggen moet schriftelijk en kan per e-mail naar klantenservice@splopvang.nl, of per brief naar Lorentzkade 15 a, 2313 GB Leiden. U kunt ook een opzeggingsformulier vragen aan de groepsleiding en dit opsturen naar het laatste adres.

De opzegtermijn gaat in op de dag van ontvangst van uw opzegging.

Share

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.

Share