Wijzigingen doorgeven

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor een peuterspeelzaal of peuteropvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 4 jaar wordt. U hoeft de plaats dus niet op te zeggen.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor buitenschoolse opvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 13 jaar wordt. Ook deze plaats hoeft u dus niet op te zeggen.

Opzeggen van de plaats is zeker niet verplicht. En als u zeker wilt zijn van een plekje voor uw kind bij terugkomst, kunt u de plaats beter behouden. Wij kunnen u namelijk niet garanderen dat er op de locatie van uw keuze nog plaats is tegen de tijd dat jullie terugkomen. U en uw kind komen dan dus eventueel opnieuw op de wachtlijst te staan.

Uitbreiding van het aantal dagdelen kunt u aanvragen via de ouderlogin of klantenservice@splopvang.nl.

Wilt u de plaats opzeggen, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en kan per e-mail naar klantenservice@splopvang.nl, of per brief naar Rooseveltstraat 12, 2321 BM Leiden. 

De opzegtermijn gaat in op de dag van ontvangst van uw opzegging.

Load More

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.