Wijzigingen doorgeven

Alle wijzigingen over de plaatsing van uw kind kunt u doorgeven via Kindplanner of via de klantenservice: 088 – 304 304 3 of klantenservice@splopvang.nl.

Pedagogisch medewerkers kunnen geen wijzigingen doen in het systeem.

Op de peuterspeelzalen van SPL werken we met vaste groepen, dat geeft rust voor elk kind. Ruilen van de standaard dagen kan daarom niet.

Zit uw kind op peuteropvang Morgenster of ‘t Wakertje van SJWB? Dan is ruilen wél maximaal 6 keer per jaar wel mogelijk. Hiervoor doet u een verzoek via Kindplanner of de klantenservice.

Ruilen van officieel erkende feestdagen is nooit mogelijk.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor een peuterspeelzaal of peuteropvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 4 jaar wordt. U hoeft de plaats dus niet op te zeggen.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor buitenschoolse opvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 13 jaar wordt. Ook deze plaats hoeft u dus niet op te zeggen.

Opzeggen van de plaats is zeker niet verplicht. En als u zeker wilt zijn van een plekje voor uw kind bij terugkomst, kunt u de plaats beter behouden. Wij kunnen u namelijk niet garanderen dat er op de locatie van uw keuze nog plaats is tegen de tijd dat jullie terugkomen. U en uw kind komen dan dus eventueel opnieuw op de wachtlijst te staan.

Uitbreiding van het aantal dagdelen kunt u aanvragen via de ouderlogin of klantenservice@splopvang.nl.

Wilt u de plaats opzeggen, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en kan per e-mail naar klantenservice@splopvang.nl, of per brief naar Rooseveltstraat 12, 2321 BM Leiden. 

De opzegtermijn gaat in op de dag van ontvangst van uw opzegging.

Load More

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan: 088 3043043.