Spelen maakt wijs

Op 6 en 21 maart waren ouders met peuters uit Leiden en omgeving van harte welkom bij de bijeenkomsten van de Jonge Ouder Academie. De eerste bijeenkomst was alleen voor de ouders. Daar legde Professor Jan de Lange hen uit hoe zij hun peuters kunnen stimuleren creatief en logisch te denken door mee te spelen en de juiste vragen te stellen.

Ook pedagogisch medewerkers van SPL waren hierbij aanwezig. SPL wil deze manier van werken met kinderen uiteindelijk toepassen op alle locaties.

Speelgoed dat talent ontlokt

Tijdens de tweede bijeenkomst waren de peuters zelf onmisbaar. Wat er tijdens de informatieavond was uitgelegd werd nu door de ouders in praktijk gebracht samen met hun kind. Er werd volop gespeeld. De ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen speelden aan tafel en op de grond. Heel de aula van de Merenwijkschool stond vol met tafels en kleedjes waarop uitdagend speelgoed stond.

Wat denk je dat het is?

En ‘hoe werkt het?’ waren vragen die de ouders hun kinderen stelden. Een van de ouders vertelde achteraf dat zij geen idee had hoe bepaald speelgoed in elkaar gezet moest worden maar gelukkig wist haar zoon van drie dit prima voor te doen.