Voortbestaan van antroposofische peuterspeelzaal wordt bedreigd

Alle ogen zijn op dit moment gericht op Paul Dirkse de wethouder van onderwijs in Leiden. Is hij in staat om sluiting van de enige antroposofische peuterspeelzaal in Leiden te voorkomen?

De gemeente heeft de uitgave in het kader van het integraal huisvestingsplan onderwijs plotseling stop gezet. Daardoor staat de renovatie/nieuwbouw van Vrijeschool Mareland op losse schroeven en is een vacuüm ontstaan in de regelgeving. Vrijeschool Mareland heeft in het nieuwe schooljaar extra ruimte nodig. De ruimte die de antroposofische peuterspeelzaal ’t Rozenpoortje van SPL en de bso van Trias tot nu toe gebruikten wordt daarom een klaslokaal.

Een jaar lang zijn SPL, Trias en Vrijeschool Mareland met de gemeente in gesprek geweest voor de oplossing: een portakabin naast het schoolplein. De gemeente heeft continu meegewerkt aan deze tijdelijke oplossing voor vijf jaar in de openbare ruimte. Een gesprek met omwonenden leverde enkel positieve geluiden op en niets leek dan ook meer in de weg te staan.

Geschokt

Zowel SPL en alle betrokken ouders zijn dan ook geschokt, omdat nu blijkt dat de vergunning voor het tijdelijk onderkomen niet zal worden afgegeven. De gemeente vindt de motivatie voor de tijdelijkheid onvoldoende. Gek genoeg komt dat doordat de gemeente zelf onlangs de wind uit de zeilen heeft genomen van de renovatie/nieuwbouw voor Vrijeschool Mareland door het stop zetten van de uitgaven in het kader van het Integraal Huisvestingsplan. Wanneer dat niet was gebeurd, was de vergunningverlening slechts een formaliteit geweest. Een plan B is er dan ook logischerwijs niet.


 
Het is een schrijnende situatie, omdat drie weken voor de zomervakantie geen goede alternatieve oplossing meer kan worden gevonden voor de groep. Het zou betekenen dat de kinderen en ouders van de antroposofische peuterspeelzaal in de kou komen te staan. Een deel van de kinderen is zeer gebaat bij deze bijzondere vorm van peuteropvang.

Hand in eigen boezem

Daarom maakt SPL zich hard voor deze unieke vorm en vraagt wethouder Paul Dirkse van onderwijs de hand in eigen boezem te steken en een oplossing te geven: het alsnog verlenen van de omgevingsvergunning. Zodat SPL en Trias de komende vijf jaar samen met een eigen investering de portakabin kunnen plaatsen en er voldoende ruimte ontstaat om te werken aan een duurzame oplossing.

Ook de betrokken ouders van ’t Rozenpoortje zijn inmiddels met een brief naar de wethouder gegaan, met de vraag om de vergunning alsnog goed te keuren. Ook is een petitie voorbereid die aan de wethouder en raadsleden zal worden aangeboden.