Vakantie: heerlijk! En met kinderen soms ook een uitdaging…

Nog even en dan begint de zomervakantie. Heerlijk! En soms wat minder heerlijk.

Voor ouders brengt de vakantie vaak veel regelwerk met zich mee. En voor sommige kinderen is het lastig invulling te geven aan de vrije tijd. Sommige kinderen missen de structuur en het dag- en weekritme van het naar school of de peuterspeelzaal gaan en de vanzelfsprekendheid en zekerheid die daarbij hoort. Ook zijn broertjes en zusjes meer op elkaar aangewezen en dat kan meer onderling gedoe en conflicten uitlokken.

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft tips voor de vakantieperiode

  • Stel uw verwachtingen niet te hoog. Als vakantie een geweldige tijd móet zijn, waarin je allemaal aan elkaar toe komt, je alleen maar fijne dingen doet, je gezond en blij bent en iedere dag de zon schijnt, dan komt u wellicht bedrogen uit. Vakantie vieren heeft zo zijn eigen uitdagingen en vraagt op zijn minst weer even wennen aan de situatie en aan elkaar.
  • Laat de kinderen genieten van dingen die anders niet mogen of kunnen. Bijvoorbeeld uitslapen of lang in pyjama blijven. Blijf echter wel regels stellen en bespreek ze met de kinderen. Denk na over de zaken die u als ouder(s) belangrijk vindt, ook in de vakantie, en wat de kinderen nodig hebben, ook al zullen ze dat zelf heel anders zien. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van een limiet aan het dagelijkse schermgebruik. En (vaste) taakjes voor de kinderen, zoals afwassen op de camping.
  • Behoud bij de kleintjes zoveel mogelijk ritme als het gaat om eten, drinken of slapen (of rustig momentje). Onderneem wat grotere activiteiten zoveel mogelijk in de ochtend. Met grotere kinderen kunt u bespreken hoe de dagen eruit zien. Vraag naar hun wensen, neem ze serieus en wees duidelijk over wat wel en niet kan. Leer verdragen dat uw kind zich kan vervelen. Daar kunnen soms heel creatieve ingevingen uit voortkomen. Het zal uw kind vast helpen als hij weet dat er regelmatig ook leuke dingen met elkaar worden gedaan.
  • Ook een thuisvakantie kan een echte vakantie zijn. Iets doen samen met de kinderen hoeft niet altijd te betekenen dat u in de auto moet stappen of de portemonnee moet trekken. Zeker voor een kleintje is het heerlijk zoveel samen met u te kunnen zijn. Lekker kunnen scharrelen in een zandbakje of spartelen in een laagje water en een ijsje eten; dat is ook vakantie! Misschien kunt u met uw schoolkind genieten van samen koekjes bakken of van aardappels patat maken, vissen vangen, een fietstocht maken met een picknickmand mee, een hut bouwen van dekens in de kamer of een tent opzetten in de tuin, samen een filmpje kijken; al die dingen waar u normaal niet altijd aan toe komt. (Op het internet zijn 1001 ideeën te vinden.) Vraag uw kinderen een lijstje te maken van dit soort dingetjes. Of maak het samen.
  • Over wensenlijstjes gesproken: wat zijn uw verlangens voor de vakantie? Niemand heeft er iets aan als u zichzelf helemaal wegcijfert. Het is voor een kind fijn als mama en/of papa rekening met hem houden en er voor hem zijn, maar daarnaast is het ook belangrijk dat ouders een goed voorbeeld geven door zelf hun wensen naar voren te brengen en daar ruimte voor te nemen. In sommige gezinnen mogen de ene dag de kinderen, de andere dag de ouders bepalen wat de hoofdactiviteit van de dag is. Ook dat is structuur.

We wensen u alvast een fijne vakantie!