Nieuwe Speelgroepen van start

speelgroepIn september gaan er weer vier Speelgroepen van start. SPL organiseert deze groepen samen met JES Rijnland voor ouders/verzorgers met een kind tussen de 1 en 2 jaar.

Een groep van maximaal 10 ouders komt 12 weken bijeen om samen te spelen met hun kind en om andere ouders te ontmoeten. Bij De Speelgroep wisselen zij  ervaringen uit met elkaar. Ook bezoeken zij verschillende organisaties in de wijk. De groep wordt begeleid door twee medewerkers.

Samen spelen is goed voor de band tussen ouder en kind. Een sterke band bevordert de ontwikkeling van het kind. De Speelgroep geeft ouders het plezier van samen spelen en het zelfvertrouwen in hun rol als opvoeder. Kijk hier voor meer informatie en de locaties.

Share