Privacy reglement

Bij inschrijving vragen wij naar een aantal persoonlijke gegevens. SPL gaat zeer zorgvuldig om met uw informatie. Wij hebben dit vastgelegd in een privacy reglement. Dit regelement is een praktische uitwerking van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin vindt u onder meer de regels en afspraken over uw persoonsgegevens, zoals de verwerking ervan, het recht op inzage en de wijze van bewaren.

Informatie over of kopie van het privacy regelement is verkrijgbaar via de teamleidster van uw locatie of via het centraal bureau van SPL.

Share