Zijn mondkapjes verplicht?

Wij adviseren ouders en andere bezoekers dringend om een mondneuskapje/-masker te dragen, wanneer zij de locatie betreden.

Mondneusmaskers in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt door de brancheorganisatie afgeraden.

Personeelsleden/gastouders die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen wel een
mondkapje.

Let wel: Van 16 december tot en met 7 februari is de kinderdagopvang alleen geopend voor het bieden van noodopvang.