Wat gebeurt er bij een corona-geval op de locatie?

Heeft iemand in de kinderopvanggroep corona? Dan adviseert de GGD wie er in quarantaine moet. Vaak is dat de hele groep. Uw kind moet dan 10 dagen in quarantaine en kan na 5 dagen getest worden. Is de testuitslag negatief? Dan mag uw kind weer naar buiten en naar de opvang. Uw kind kan ook direct getest worden om het virus snel op te sporen. Maar als die test negatief is dan moet uw kind nog wel in quarantaine blijven en na 5 dagen opnieuw testen. De GGD vertelt u hoe u de testafspraken kunt maken en hoe het werkt.

De GGD voert bron- en contactonderzoek (BCO) uit wanneer een kind of medewerker positief getest is op COVID-19. Voor het soepel verlopen van het BCO heeft SPL/SJWB een stappenplan (handelingsperspectief) opgesteld. Onderdeel hiervan is dat ouders vooraf gevraagd worden toestemming te geven om contactgegevens te delen met de GGD voor het uitvoeren van het BCO. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de communicatie naar ouders en medewerkers bij een besmetting met COVID-19.

Let wel: Onze peuterspeelzalen en peuteropvanglocaties zijn per 8 februari weer regulier open. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten. Wel biedt de BSO noodopvang. Meer info >>