Wanneer moet mijn kind thuisblijven?

Kinderen moeten thuisblijven als:

 • zij minder dan 24 uur geen klachten hebben. Als ze langer dan 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn, dan mogen zij wel naar de opvang komen*, met inachtneming van onderstaande.
 • iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of
  hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft. (Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang*.)
 • als kinderen getest worden en de uitslag nog niet bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid,
  niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of
  anderszins ernstig ziek is,
  • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 • iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve
  testuitslag heeft. Dan zijn de adviezen van de GGD leidend:
  Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste
  risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil
  zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de
  huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige
  huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het
  laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de
  testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te
  worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te
  testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten
  kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit
  isolatie mag.
 • kinderen terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies
  vanwege het coronavirus. Dan geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in
  quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje
  of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de
  kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang), naar school en sport mogen*,
  tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot die naast (milde)
  coronaklachten, koorts en/of benauwdheid heeft.

*Let wel: Van 16 december tot en met 7 februari is de kinderdagopvang alleen geopend voor het bieden van noodopvang.