Waarom blijft de BSO gesloten na 7 februari?

De buitenschoolse opvang (BSO) kan volgens het OMT nog niet open op 8 februari 2021, omdat de groepen op de BSO en op school anders zijn samengesteld. Heropening van de bso zal dus tot extra contacten en mogelijk extra verspreiding van het coronavirus leiden, aldus het OMT.

Er blijft wel noodopvang voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie.