Vangt de bso ook kinderen op bij studiedagen van de school?

Ja, op de meeste studiedagen van de aangesloten school is de bso de gehele dag open. In uw pakket zijn twee studiedagen per schooljaar opgenomen.