Vangt de bso ook kinderen op bij stakingsdagen van de school?

Wij doen altijd onze uiterste best om bso’s te openen tijdens stakingsdagen. Dit is echter niet standaard.

Ga er daarom altijd vanuit dat stakingsdagen niet worden opgevangen. Wij laten u het altijd zo snel mogelijk weten als de bso extra open gaat.