Moet er 1,5 meter afstand bewaard worden en door wie?

  • Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. De ruimtes op de locaties zijn hierop zo goed mogelijk aangepast. Waar mogelijk organiseren wij de breng- en haalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Wij werken zo mogelijk met looproutes en eenrichtingsroutes en maken afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.
  • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Let wel: Van 16 december tot en met 7 februari is de kinderdagopvang alleen geopend voor het bieden van noodopvang.