Mijn kind wordt 4 jaar of 13 jaar. Moet ik de plaats dan opzeggen?

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor een peuterspeelzaal of peuteropvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 4 jaar wordt. U hoeft de plaats dus niet op te zeggen.

De plaatsingsovereenkomst die u met ons heeft afgesloten voor buitenschoolse opvang loopt automatisch af op de dag vóór uw kind 13 jaar wordt. Ook deze plaats hoeft u dus niet op te zeggen.