Mijn kind staat op de wachtlijst. Wanneer is hij/zij aan de beurt?

Hoelang u en uw kind moeten wachten op een plekje, is voor ons moeilijk te zeggen. Dit hangt namelijk af van de locatie, de leeftijd van uw kind, de leeftijd van de andere kinderen op de groep en wachtlijst, de dagen van uw voorkeur en onze voorrangsregels.

Onze voorrangsregels zijn:

  1.  Sociaal Medische Indicatie: kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst.
  2. Wisseling van dagen, groep of locatie, of uitbreiding van de plaats: wanneer ouders van reeds geplaatste kinderen, om welke reden dan ook, graag ruilen van dag, groep of locatie, of de plaats willen uitbreiden met een extra dag, dan krijgen zij voorrang op nieuwe klanten/kinderen.
  3. Tweede kinderen of volgende kinderen: wanneer ouders van een reeds geplaatst kind een tweede kind krijgen (of meer), dan geven wij dit kind/deze kinderen voorrang.
  4. Kinderen die deelnemen aan programma’s van JES Rijnland.
  5. Geheel nieuwe plaatsing: wanneer op de wachtlijst geen kinderen met voorrang staan, worden kinderen van de reguliere wachtlijst geplaatst. De gewenste startdatum en inschrijfdatum zijn dan bepalend voor de volgorde op die wachtlijst.

Vanwege al deze factoren is het voor ons moeilijk om een indicatie te geven van uw wachttijd.