Mijn inkomen is veranderd, of gaat binnenkort veranderen. Wordt mijn ouderbijdrage nu herberekend?

Wij stellen uw ouderbijdrage eenmalig vast op het moment dat uw kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO. Deze ouderbijdrage betaalt u vervolgens tot de einddatum van de plaatsing, meestal wanneer uw kind 4 jaar (in het geval van peuterspeelzaal of peuteropvang) of 13 jaar (in het geval van BSO) wordt.

Alleen als er bij ons een tweede of volgend kind van u wordt geplaatst, stellen wij uw maandinkomen en ouderbijdrage opnieuw vast, en geldt dit vanaf dat moment ook voor uw eerste kind.