Kan ik incidenteel een extra dagdeel afnemen of ruilen?

Het is op de peuterspeelzalen in Leiden niet mogelijk om een extra, incidenteel dagdeel af te nemen of te ruilen.

Vaste groepen zijn belangrijk voor kinderen. Een vaste groep biedt veiligheid en duidelijkheid voor hen en zorgt voor continuïteit. Vaste groepen zijn ook een voorwaarde bij het bieden van een goed VVE-aanbod op de groepen. De pedagogisch medewerkers stemmen hun aanbod namelijk af op de kinderen die op de verschillende dagen op de groepen aanwezig zijn. Zo kunnen wij ouders een goed aanbod bieden op de groepen.

Uitzondering daarbij is de peuteropvang Gouden Poort in Leiden. Hier is het afnemen van extra incidentele dagdelen en ruildagen wél mogelijk. Dit geldt ook voor onze peuterspeelzalen en peuteropvang in Lisse en Noordwijk.