Ik heb een laag inkomen. Kan ik een tegemoetkoming krijgen in de kosten van een peuterspeelzaal, peuteropvang of BSO?

Als u een laag inkomen heeft (en u, in geval van peuteropvang of BSO, niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag) dan kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

In de gemeente Leiden kunt u hier bijzondere bijstand aanvragen.

In de Bollenstreek kunt u hier bijzondere bijstand aanvragen.