Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Voor het treffen van een betalingsregeling, kunt u contact opnemen met onze medewerker Debiteurenbeheer via tel. 088-3043007 op dinsdag, donderdag en vrijdag

of per email: burg@splopvang.nl.