Voor wie?

De Speelgroep is bedoeld voor ouders/verzorgers met een kind tussen de 1 en 2 jaar. Een groep van maximaal 10 ouders komt 12 weken bijeen om samen te spelen met hun kind en om andere ouders te ontmoeten. Bij de Speelgroep wisselen zij ervaringen met elkaar uit . Ook bezoeken zij verschillende organisaties in de wijk.

De Speelgroep is een initiatief van JES Rijnland en SPL. De groep wordt begeleid door twee medewerkers.

Share