Samen met de wijk

Voor ouders is de peuterspeelzaal een ontmoetingsplaats. Zij komen in contact met andere ouders en kunnen ervaringen uitwisselen. De pedagogisch medewerkers van SPL ondersteunen ouders met tips en voorlichting. Ook kunnen ze indien nodig doorverwijzen naar andere instanties in de wijk.

De peuterspeelzaal onderhoudt contacten met de basisscholen in de buurt en ook met organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek en JES Rijnland.

Share