Oudercontacten

Ouders en pedagogisch medewerkers hebben op verschillende momenten contact over de kinderen. Tijdens de haal- en brengmomenten is er tijd om in gesprek te gaan over kinderen. Ouders kunnen de pedagogisch medewerkers bij het brengen informeren over hun kind en pedagogisch medewerksters informeren ouders bij de haalmomenten over de kinderen.

Drie maanden na de plaatsing van hun kind hebben ouders een wengesprek met een pedagogisch medewerker. Rond het derde jaar volgt een volgend oudergesprek. Het eindgesprek wordt gehouden wanneer een kind bijna vier jaar is. Met de ouders van doelgroepkinderen wordt ook nog een gesprek gevoerd wanneer een kind rond de drie en een half jaar is.

Hiernaast kunnen ouders altijd een gesprek aanvragen met de pedagogisch medewerker als ze daar behoefte aan hebben. Als een pedagogisch medewerker zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, maakt zij/hij een afspraak met ouders.

Overdracht

Voor het eindgesprek wordt gebruikgemaakt van de digitale overdracht. Hiermee werken de meeste voorschoolse voorzieningen en alle basisscholen in Leiden. In overleg met de ouders wordt een digitaal overdrachtsformulier ingevuld. Dit wordt via een beveiligde omgeving naar de school verstuurd. Hierbij ontvangt de ouder ook een exemplaar van de overdracht.

Share