Ontwikkelen van talenten

SPL hecht er grote waarde aan dat kinderen zichzelf mogen zijn. Onze medewerkers leren de kinderen goed kennen en doen recht aan de eigenheid van ieder kind.

Ook stimuleren ze kinderen hun eigen mogelijkheden te ontdekken, zowel op het gebied van kennis verwerven, het ontwikkelen van creatieve vaardigheden, bewegen als sociaal gedrag.

Share