Vacature lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

SPL biedt peuterspeelzaalwerk, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 2-13 jaar. SPL heeft locaties in Leiden, Lisse en Noordwijk.

 

Lid Raad van Toezicht – juridisch profiel

 

In de Raad van Toezicht is een vacature voor een lid met een juridisch profiel. De Raad van Toezicht wil in totaliteit gaan bestaan uit 5 leden. Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar zo breed mogelijk gespreide deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden, zonder afbreuk te doen aan de individuele en integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht. Naast de voorzitter worden de aandachtgebieden juridisch, kwaliteit van zorg & veiligheid, financieel-bedrijfseconomisch en HRM. Een open sfeer, met respect voor individuele inbreng en eigen bijdrage vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking.

 

Stichting Peuterspeelzalen

De Raad van Toezicht fungeert als Raad van Toezicht voor de Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. en voor de Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek. De stichtingen exploiteren peuterspeelzalen en peuteropvang met vestigingen in Leiden, Lisse en Noordwijk. De stichtingen hebben een brede maatschappelijke functie en werken zowel inhoudelijk als strategisch samen met diverse andere instellingen gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen. De stichtingen opereren in een dynamische omgeving.

De raad heeft regulier 5 keer per jaar een vergadering met de Bestuurder en heeft eenmaal per jaar een eigen reflectievergadering. De Raad kent een audit- en een renumeratiecommissie. De Bestuurder rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht.

Van de Raad van Toezicht wordt een sterke betrokkenheid bij de organisatie verwacht. Van leden wordt verwacht de ontwikkelingen actief te volgen. De Raad streeft naar diversiteit in samenstelling.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor één termijn van 4 jaar.

 

De toezichthouders beschikken over de volgende kwaliteiten:

  • Academisch denk- en werkniveau
  • Positief kritische grondhouding t.o.v. de directeur bestuurder
  • Kritisch met betrekking tot het eigen functioneren als toezichthouder
  • Helikopterview
  • Analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
  • Klankbord kunnen zijn in algemene en specifieke zin
  • Kennis en ervaring m.b.t. gemeentelijke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen
  • Strategisch inzicht
  • Affiniteit met kinderopvang en meer specifiek de doelstelling van peuteropvang.

 

Specifieke deskundigheid

De juridisch deskundige beschikt over kennis en inzicht in juridische vraagstukken.Hij of zij heeft ervaring met politieke -/bestuurlijke besluitvormingsprocessen.  Wij zoeken een kandidaat met liefst kennis zowel op bestuursrechtelijk gebied als op ondernemingsrecht.  Regionale binding is een pré.

Als persoon ben u een teamplayer, u beschikt over een open geest die positief-kritisch tegenspel kan bieden. U bent stevig en hebt gevoel voor verdieping.

 

Sollicitatieprocedure

De sollicitatietermijn voor deze functie sluit op 20 oktober 2018. De sollicitatiegesprekken vinden plaats na de sluitingsdatum. De benoeming vindt plaats in de vergadering van Raad van Toezicht van november 2018.

Mocht deze functie u aanspreken dan kunt u uw motivatie met cv mailen naar penning@splopvang.nl.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer E. den Hartog, 06-27055059