Waarom BSO?

Buitenschoolse opvang (bso) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar die de basisschool bezoeken.  Na schooltijd en in de schoolvakanties kunnen de kinderen ‘thuiskomen’ op een vertrouwde plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Ze kunnen zelf kiezen welke activiteiten ze willen doen of juist even ‘niksen’. Bso-tijd is immers vrije tijd!

Share