Ontwikkelen van talenten

SJWB hecht er grote waarde aan dat kinderen zichzelf mogen zijn. Onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen goed kennen en doen recht aan de eigenheid van ieder kind.  Ook stimuleren ze kinderen hun eigen mogelijkheden te ontdekken, zowel op het gebied van kennis verwerven, het ontwikkelen van creatieve vaardigheden, bewegen, als sociaal gedrag.

Share