Vraag en antwoord coronavirus en kinderopvang

Als maatregel om het aantal besmettingen met het coronavirus (COVID-19-virus) te beperken zijn alle kinderopvanglocaties tot en met 10 mei gesloten.

Vanaf 11 mei zijn al onze peuterspeelzalen en bso’s weer open

Peuterspeelzalen openen op 11 mei volledig.
Bso’s vangen uw kind vanaf 11 mei op op de dagen dat het naar school gaat.

Alle ouders ontvangen bericht van hun eigen locatie met de afspraken voor hun kind.
We volgen daarbij dit protocol.

Wel opvang bij cruciale beroepen

Voor ouders die in cruciale beroepen werken bieden wij (ook na 11 mei) wél opvang aan hun kinderen. Ook kwetsbare kinderen worden door ons opgevangen. Dat doen we op de vertrouwde locaties met vertrouwde pedagogisch medewerkers. Heeft u een cruciaal beroep? Bel dan tussen 9.00 en 12.30 uur met onze klantenservice : 088 – 304 304 3 

Wennen op de groep

Van 16 maart tot 11 mei konden er geen nieuwe kinderen starten op de groepen. Nu de locaties weer open zijn, willen wij de instroom van nieuwe kinderen zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hebben we tijdelijk een andere manier van wennen. Natuurlijk staat voorop dat we goed blijven kijken en luisteren naar uw kind. Samen met u maken wij dan afspraken over het wennen. Wilt u weten wat er precies verandert? Leest u dan het aangepaste wenbeleid.

Zo zorgden we ervoor dat peuters toch bleven leren

Onze pedagogisch medewerkers zaten niet stil! Dagelijks postten we filmpjes van de peuterspeelzaal én leuke thuisactiviteiten op onze Facebookpagina. Elke vrijdag stuurden we ouders ook een mail met een selectie van deze tips

Compensatie eigen bijdrage

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, dienen de factuur zoals gebruikelijk te betalen en geen wijzigingen aan te brengen in hun opgave bij de belastingdienst.

De overheid compenseert de eigen bijdrage via de kinderopvangtoeslag (tot de maximale uurprijs). Dit doet zij tot de scholen weer volledig open gaan. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over deze compensatie die u als ouder krijgt voor de gemaakte kosten.
 
Ouders met een subsidieplaats op de peuterspeelzaal ontvangen tijdelijk geen factuur van ons. De gemeente compenseert de eigen bijdrage direct aan SPL.

Vragen?

De belangenorganisatie voor ouders BOINK verzamelt voor u het laatste nieuws.

Lees hier de laatste nieuwsberichten en vragen en antwoorden over het coronavirus en kinderopvang.

Steffie legt u alles wat u moet weten over het coronavirus duidelijk uit.