Alle locaties Leiden goedgekeurd!

SPL is trots dat alle locatie in Leiden voldoen aan de voorwaarden van de GGD.

Afgelopen mei, juni en juli heeft de GGD onze peuterspeelzalen in Leiden extra gecontroleerd op de risico-inventarisaties Veiligheid & Gezondheid en het Plan van Aanpak. De extra inspecties waren nodig, omdat SPL nog in een ontwikkeltraject zat op het gebied van kwaliteit. Die ontwikkeling en de inspanningen waren wel zichtbaar, maar SPL voldeed nog niet aan de minimum voorwaarden.

Uit de inspecties is gebleken dat alle locaties nu voldoen aan de getoetste voorwaarden! De gemeente Leiden heeft dit bevestigd in een brief. Daarmee is het traject afgerond. SPL blijft zich de komende jaren inzetten om deze kwaliteit te waarborgen.

Share