Atentogroep

Sommige peuters hebben wat extra aandacht nodig, vanwege een ontwikkelingsvoorsprong, een ontwikkelingsachterstand, of andere uitdagingen. Voor deze peuters heeft SPL de Atentogroepen. De Atentogroepen nemen alleen kinderen aan op basis van een indicatie.

Samenwerken

In een Atentogroep zitten maximaal tien kinderen. Twee pedagogisch medewerkers, waarvan minimaal één met een hbo-diploma, werken nauw samen met de ouders en externe instanties, zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedisten en opvoedhulporganisatie Cardea. Door de kleine groep en de intensieve samenwerking krijgen deze peuters de aandacht die zij nodig hebben op hun weg naar het basisonderwijs.

Samen spelen

Voor de ouders is er éénmaal per maand de mogelijkheid om samen met hun peuter op de groep te spelen en met de pedagogisch medewerkers te bespreken hoe het gaat.

Onze eerste Atentogroep heet De Vogeltuin en is gevestigd in Het Huis van de Buurt Vogelzicht in de wijk Leiden Zuid-West.

Pedagogisch Werkplan Atentogroep De Vogeltuin

Inspectierapport Atentogroep De Vogeltuin